čtvrtek 26. srpna 2021

Program bohoslužeb a setkání v Husově sboru v září 2021

 

neděle 5. září od 10:00
Bohoslužba slova s Jiřím Sedlákem 
(Církev československá husitská)

 
 
neděle 12. září od 17:00
Ekumenická bohoslužba 
 
neděle 12. září od 18:30
Večerní program modliteb a chval s Petrem Wagnerem 
příležitost k modlitbě a ztišení s písněmi ekumenického výběru 

 
 
neděle 19. září od 10:00 
Bohoslužba slova s Jiřím Sedlákem 
(Církev československá husitská)

 
 
neděle 26. září od 10:00
Bohoslužba slova s Jiřím Sedlákem 
(Církev československá husitská)
 
 

„Syn člověka nepřišel, aby si dal sloužit, ale aby sloužil a dal svůj život jako výkupné za mnohé“  (Marek 10,45)
 


----------------------------------------------------------------------------------------

Kontakty:  
JUDr. Jiří Sedlák - jáhen a zmocněnec Diecézní rady, tel.: 608 243 766
Mgr. Petr Wagner - administrující farář, tel.: 608 066 406


----------------------------------------------------------------------------------------

 Jiří Sedlák pravidelně slouží bohoslužbu také v mnichovickém Domově pro seniory

----------------------------------------------------------------------------------------

 

 

 

Program bohoslužeb a setkání v Husově sboru v srpnu 2021

 


 
 
neděle 22. srpna od 17:00
Ekumenická bohoslužba 
 
neděle 22. srpna od 18:30
Večerní program modliteb a chval s Petrem Wagnerem 
příležitost k modlitbě a ztišení s písněmi ekumenického výběru 
 
 

„Vstupte do jeho bran s díkůvzdáním, do nádvoří jeho s chvalozpěvem! Vzdávejte mu chválu, dobrořečte jeho jménu, neboť Hospodin je dobrý, jeho milosrdenství je věčné, jeho věrnost do všech pokolení!“  (Žalm 100)
 


----------------------------------------------------------------------------------------

Kontakty:  
JUDr. Jiří Sedlák - jáhen a zmocněnec Diecézní rady, tel.: 608 243 766
Mgr. Petr Wagner - administrující farář, tel.: 608 066 406


----------------------------------------------------------------------------------------

 Jiří Sedlák pravidelně slouží bohoslužbu také v mnichovickém Domově pro seniory

----------------------------------------------------------------------------------------

 

Program bohoslužeb a setkání v Husově sboru v červenci 2021

 

 

neděle 4. července od 10:00
Bohoslužba slova s Jiřím Sedlákem 
(Církev československá husitská)

 
 
neděle 11. července od 17:00
Ekumenická bohoslužba 
 
neděle 11. července od 18:30
Večerní program modliteb a chval s Petrem Wagnerem 
příležitost k modlitbě a ztišení s písněmi ekumenického výběru 

 
 
neděle 18. července od 10:00 
Bohoslužba slova s Jiřím Sedlákem 
(Církev československá husitská)

 
 
neděle 25. července od 10:00
Bohoslužba slova s Jiřím Sedlákem 
(Církev československá husitská)
 
 

„Vstupte do jeho bran s díkůvzdáním, do nádvoří jeho s chvalozpěvem! Vzdávejte mu chválu, dobrořečte jeho jménu, neboť Hospodin je dobrý, jeho milosrdenství je věčné, jeho věrnost do všech pokolení!“  (Žalm 100)
 


----------------------------------------------------------------------------------------

Kontakty:  
JUDr. Jiří Sedlák - jáhen a zmocněnec Diecézní rady, tel.: 608 243 766
Mgr. Petr Wagner - administrující farář, tel.: 608 066 406


----------------------------------------------------------------------------------------

 Jiří Sedlák pravidelně slouží bohoslužbu také v mnichovickém Domově pro seniory

----------------------------------------------------------------------------------------

 

 

pátek 11. června 2021

Program bohoslužeb a setkání v Husově sboru v červnu 2021

 

neděle 6. června od 10:00
Bohoslužba slova s Jiřím Sedlákem 
(Církev československá husitská)

 
 
neděle 13. června od 17:00
Ekumenická bohoslužba 
 
neděle 13. června od 18:30
Večerní program modliteb a chval s Petrem Wagnerem 
příležitost k modlitbě a ztišení s písněmi ekumenického výběru 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
neděle 20. června od 10:00 
Bohoslužba slova s Jiřím Sedlákem 
(Církev československá husitská)

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
neděle 27. června od 10:00
Bohoslužba slova s Jiřím Sedlákem 
(Církev československá husitská)
 
  
„Láska je trpělivá, laskavá, nezávidí, láska se nevychloubá a není domýšlivá. Láska nejedná nečestně, nehledá svůj prospěch, nedá se vydráždit, nepočítá křivdy. Nemá radost ze špatnosti, ale vždycky se raduje z pravdy. Ať se děje cokoliv, láska vydrží, láska věří, láska má naději, láska vytrvá.“  (1 Kor. 13, 4-7) 


----------------------------------------------------------------------------------------

Kontakty:  
JUDr. Jiří Sedlák - jáhen a zmocněnec Diecézní rady, tel.: 608 243 766
Mgr. Petr Wagner - administrující farář, tel.: 608 066 406


----------------------------------------------------------------------------------------

 Jiří Sedlák pravidelně slouží bohoslužbu také v mnichovickém Domově pro seniory

----------------------------------------------------------------------------------------

 

 

 

sobota 8. května 2021

Program bohoslužeb a setkání v Husově sboru v květnu 2021

 

neděle 2. května od 10:00
Bohoslužba slova s Jiřím Sedlákem 
(Církev československá husitská)

 
 
neděle 9. května od 17:00
Ekumenická bohoslužba 
 
neděle 9. května od 18:30
Večerní program modliteb a chval s Petrem Wagnerem 
příležitost k modlitbě a ztišení s písněmi ekumenického výběru 

 
 
neděle 16. května od 10:00 
Bohoslužba slova s Jiřím Sedlákem 
(Církev československá husitská)

 
 
neděle 23. května od 10:00
Bohoslužba slova s Jiřím Sedlákem 
(Církev československá husitská)
 
 

neděle 30. května od 10:00
Bohoslužba slova s Jiřím Sedlákem 
(Církev československá husitská)
„Jsem ukřižován s Kristem; žiji tedy již ne já, ale žije ve mně Kristus.“  (Ga 2,20)
 


----------------------------------------------------------------------------------------

Kontakty:  
JUDr. Jiří Sedlák - jáhen a zmocněnec Diecézní rady, tel.: 608 243 766
Mgr. Petr Wagner - administrující farář, tel.: 608 066 406


----------------------------------------------------------------------------------------

 Jiří Sedlák pravidelně slouží bohoslužbu také v mnichovickém Domově pro seniory

----------------------------------------------------------------------------------------

 

čtvrtek 25. března 2021

Program bohoslužeb a setkání v Husově sboru v dubnu 2021

 

neděle 4. dubna od 10:00
Bohoslužba slova s Jiřím Sedlákem 
(Církev československá husitská)

 
 
neděle 11. dubna od 17:00
Ekumenická bohoslužba 
 
neděle 11. dubna od 18:30
Večerní program modliteb a chval s Petrem Wagnerem 
příležitost k modlitbě a ztišení s písněmi ekumenického výběru 

 
 
neděle 18. dubna od 10:00 
Bohoslužba slova s Jiřím Sedlákem 
(Církev československá husitská)

 
 
neděle 25. dubna od 10:00
Bohoslužba slova s Jiřím Sedlákem 
(Církev československá husitská)
 
 

„Ten, kdo přebývá v úkrytu Nejvyššího, přečká noc ve stínu Všemohoucího. Říkám o Hospodinu: Je mé útočiště, má tvrz, můj Bůh, v něho doufám. On tě uchrání před osidlem ptáčníkovým, před morovou zkázou. Přikryje tě svými perutěmi, pod jeho křídly máš útočiště, jeho věrnost je pavézou i štítem. 

(Žalm 91, 1-5)
 


----------------------------------------------------------------------------------------

Kontakty:  
JUDr. Jiří Sedlák - jáhen a zmocněnec Diecézní rady, tel.: 608 243 766
Mgr. Petr Wagner - administrující farář, tel.: 608 066 406


----------------------------------------------------------------------------------------

 Jiří Sedlák pravidelně slouží bohoslužbu také v mnichovickém Domově pro seniory

----------------------------------------------------------------------------------------

Program bohoslužeb a setkání v Husově sboru v březnu 2021

 

neděle 7. března od 10:00
Bohoslužba slova s Jiřím Sedlákem 
(Církev československá husitská)

 
 
neděle 14. března od 17:00
Ekumenická bohoslužba 
 
neděle 14. března od 18:30
Večerní program modliteb a chval s Petrem Wagnerem 
příležitost k modlitbě a ztišení s písněmi ekumenického výběru 

 
 
neděle 21. března od 10:00 
Bohoslužba slova s Jiřím Sedlákem 
(Církev československá husitská)

 
 
neděle 28. března od 10:00
Bohoslužba slova s Jiřím Sedlákem 
(Církev československá husitská)
 
 

„Nepřijali jste přece ducha otroctví, abyste se znovu báli. Naopak, přijali jste Ducha synovství, v němž voláme Abba, Otče! Sám Duch dosvědčuje našemu duchu, že jsme Boží děti. 

(Římanům 8, 15-16)
 


----------------------------------------------------------------------------------------

Kontakty:  
JUDr. Jiří Sedlák - jáhen a zmocněnec Diecézní rady, tel.: 608 243 766
Mgr. Petr Wagner - administrující farář, tel.: 608 066 406


----------------------------------------------------------------------------------------

 Jiří Sedlák pravidelně slouží bohoslužbu také v mnichovickém Domově pro seniory

----------------------------------------------------------------------------------------