středa 31. července 2019

Program bohoslužeb a setkání v Husově sboru v srpnu 2019neděle 4. srpna od 10:00 
Bohoslužba slova s Jiřím Sedlákem 
(Církev československá husitská)neděle 11. srpna od 10:00
Bohoslužba slova s Jiřím Sedlákem 
(Církev československá husitská)neděle 18. srpna od 10:00 
Bohoslužba slova s Jiřím Sedlákem 
(Církev československá husitská)neděle 25. srpna od 10:00 
Bohoslužba slova s Jiřím Sedlákem 
(Církev československá husitská
Pomoc mi přichází od Hospodina, on učinil nebesa i zemi.“   (Žalm 121) 


----------------------------------------------------------------------------------------

Kontakty:  
JUDr. Jiří Sedlák - jáhen a zmocněnec Diecézní rady, tel.: 608 243 766
Mgr. Petr Wagner - administrující farář, tel.: 608 066 406


----------------------------------------------------------------------------------------

 Jiří Sedlák pravidelně slouží bohoslužbu také v mnichovickém Domově pro seniory

----------------------------------------------------------------------------------------pátek 21. června 2019

Program bohoslužeb a setkání v Husově sboru v červenci 2019pátek 5. července od 18:00 
Povídání Petra Tureckého o pobytu v Izraeli na téma vztahů mezi Židy a Palestinci. 
Promítání fotografií z cesty 

pátek 5. července od 18:00 (po promítání)
Posezení v zahradě Husova sboru s táborákem, kytarou, špekáčky, dobrým pitím ...
Všichni jste srdečně zváni.  neděle 7. července od 10:00 
Bohoslužba slova s Jiřím Sedlákem 
(Církev československá husitská)neděle 14. července od 9:00
Bohoslužba  Vinohrady Praha 2  neděle 21. července od 10:00 
Z důvodu dovolené se bohoslužba nekoná  
(Církev československá husitskáneděle 28. července od 10:00 
Bohoslužba slova s Jiřím Sedlákem 
(Církev československá husitská
Vstupte do jeho bran s díkůvzdáním, do nádvoří jeho s chvalozpěvem! Vzdávejte mu chválu, dobrořečte jeho jménu, neboť Hospodin je dobrý, jeho milosrdenství je věčné, jeho věrnost do všech pokolení!“   (Žalm 100) 


----------------------------------------------------------------------------------------

Kontakty:  
JUDr. Jiří Sedlák - jáhen a zmocněnec Diecézní rady, tel.: 608 243 766
Mgr. Petr Wagner - administrující farář, tel.: 608 066 406


----------------------------------------------------------------------------------------

 Jiří Sedlák pravidelně slouží bohoslužbu také v mnichovickém Domově pro seniory

----------------------------------------------------------------------------------------
pátek 7. června 2019

Program bohoslužeb a setkání v Husově sboru v červnu 2019


neděle 2. června od 10:00 
Bohoslužba slova s Jiřím Sedlákem 
(Církev československá husitská)neděle 9. června od 10:00
Bohoslužba slova s Jiřím Sedlákem  neděle 16. června od 17:00 
Ekumenická bohoslužba s Petrem Tureckým, Petrem Wagnerem a Jiřím Sedlákem


neděle 16. června od 18:30
Večerní program modliteb a chval s Petrem Wagnerem 
příležitost k modlitbě a ztišení s písněmi ekumenického výběru neděle 23. června od 10:00
Bohoslužba slova s Jiřím Sedlákem 
(Církev československá husitská)neděle 30. června od 9:00
Bohoslužba ve Voticích 
(Církev československá husitská)


Hle, beránek Boží, který snímá chříchy světa.“   (Jan 1, 29) 


----------------------------------------------------------------------------------------

Kontakty:  
JUDr. Jiří Sedlák - jáhen a zmocněnec Diecézní rady, tel.: 608 243 766
Mgr. Petr Wagner - administrující farář, tel.: 608 066 406


----------------------------------------------------------------------------------------

 Jiří Sedlák pravidelně slouží bohoslužbu také v mnichovickém Domově pro seniory

----------------------------------------------------------------------------------------

středa 1. května 2019

Program bohoslužeb a setkání v Husově sboru v květnu 2019neděle 5. května od 10:00 
Bohoslužba slova s Jiřím Sedlákem 
(Církev československá husitská)neděle 12. května od 10:00
Bohoslužba slova s Jiřím Sedlákem  neděle 19. května od 17:00 
Ekumenická bohoslužba s Petrem Wagnerem a Jiřím Sedlákem


neděle 19. května od 18:30
Večerní program modliteb a chval s Petrem Wagnerem 
příležitost k modlitbě a ztišení s písněmi ekumenického výběru neděle 26. května od 10:00
Bohoslužba slova s Jiřím Sedlákem 
(Církev československá husitská)
neděle 26. května od 18:00
Koncert pěveckého sboru 

  


„Ten, kdo bydlí v úkrytu Nejvyššího, spočívá ve stínu Všemohoucího. Říkám o Hospodinu: Je mé útočiště, má tvrz, můj Bůh – v něho doufám.“   (Žalm 91, 1-5) 


----------------------------------------------------------------------------------------

Kontakty:  
JUDr. Jiří Sedlák - jáhen a zmocněnec Diecézní rady, tel.: 608 243 766
Mgr. Petr Wagner - administrující farář, tel.: 608 066 406


----------------------------------------------------------------------------------------

 Jiří Sedlák pravidelně slouží bohoslužbu také v mnichovickém Domově pro seniory

----------------------------------------------------------------------------------------
neděle 7. dubna 2019

Program bohoslužeb a setkání v Husově sboru v dubnu 2019


neděle 7. dubna od 10:00 
Bohoslužba slova s Jiřím Sedlákem 
(Církev československá husitská)neděle 14. dubna od 10:00
Bohoslužba slova s Jiřím Sedlákem  neděle 21. dubna od 17:00  (Velikonoce)
Ekumenická bohoslužba s Petrem Wagnerem a Jiřím Sedlákem


neděle 21. dubna od 18:30
Večerní program modliteb a chval s Petrem Wagnerem 
příležitost k modlitbě a ztišení s písněmi ekumenického výběru neděle 28. dubna od 10:00
Bohoslužba slova s Jiřím Sedlákem 
(Církev československá husitská)„Láska je trpělivá, láska je laskavá a nezávidí, láska se nevychloubá ani nepovyšuje; není hrubá a  nehledá svůj prospěch, není vznětlivá, nepočítá křivdy a  není škodolibá, ale raduje se z pravdy; všechno snáší, všemu věří, vždycky doufá a všechno vydrží.“   (1 Kor. 13, 4-7) 


----------------------------------------------------------------------------------------

Kontakty:  
JUDr. Jiří Sedlák - jáhen a zmocněnec Diecézní rady, tel.: 608 243 766
Mgr. Petr Wagner - administrující farář, tel.: 608 066 406


----------------------------------------------------------------------------------------

 Jiří Sedlák pravidelně slouží bohoslužbu také v mnichovickém Domově pro seniory

----------------------------------------------------------------------------------------
pátek 1. března 2019

Program bohoslužeb a setkání v Husově sboru v březnu 2019


neděle 3. března od 10:00 
Bohoslužba slova s Jiřím Sedlákem 
(Církev československá husitská)neděle 10. března od 10:00
Bohoslužba slova s Jiřím Sedlákem  neděle 17. března od 17:00
Ekumenická bohoslužba s Petrem Wagnerem a Jiřím Sedlákem


neděle 17. března od 18:30
Večerní program modliteb a chval s Petrem Wagnerem 
příležitost k modlitbě a ztišení s písněmi ekumenického výběru neděle 24. března od 10:00
Bohoslužba slova s Jiřím Sedlákem 
(Církev československá husitská)neděle 31. března od 10:00
Bohoslužba slova s Jiřím Sedlákem 
(Církev československá husitská)
„Z oblaku se ozval hlas: Toto je můj milovaný Syn, toho poslouchejte.“ 
 ( Marek 9,7 ) 


----------------------------------------------------------------------------------------

Kontakty:  
JUDr. Jiří Sedlák - jáhen a zmocněnec Diecézní rady, tel.: 608 243 766
Mgr. Petr Wagner - administrující farář, tel.: 608 066 406


----------------------------------------------------------------------------------------

 Jiří Sedlák pravidelně slouží bohoslužbu také v mnichovickém Domově pro seniory

----------------------------------------------------------------------------------------

sobota 2. února 2019

Program bohoslužeb a setkání v Husově sboru v únoru 2019


neděle 3. února od 10:00 
Bohoslužba slova s Jiřím Sedlákem 
(Církev československá husitská)neděle 10. února od 10:00
Bohoslužba slova s Jiřím Sedlákem  neděle 17. února od 17:00
Ekumenická bohoslužba s Petrem Wagnerem a Jiřím Sedlákem


neděle 17. února od 18:30
Večerní program modliteb a chval s Petrem Wagnerem 
příležitost k modlitbě a ztišení s písněmi ekumenického výběru neděle 24. února od 10:00
Bohoslužba slova s Jiřím Sedlákem 
(Církev československá husitská)


„Spravedlivého i zlého Bůh přivede na soud; tam přijde čas na každý skutek i úmysl.“ 
 ( Kazatel 3,17 ) 


----------------------------------------------------------------------------------------

Kontakty:  
JUDr. Jiří Sedlák - jáhen a zmocněnec Diecézní rady, tel.: 608 243 766
Mgr. Petr Wagner - administrující farář, tel.: 608 066 406


----------------------------------------------------------------------------------------

 Jiří Sedlák pravidelně slouží bohoslužbu také v mnichovickém Domově pro seniory

----------------------------------------------------------------------------------------