úterý 2. října 2018

Program bohoslužeb a setkání v Husově sboru v říjnu 2018


neděle 7. října od 10:00 
Společná bohoslužba v Čerčanech s Petrem Wagnerem 
Husova 280, 257 22 Čerčany 
(Církev československá husitská)


neděle 14. října od 17:00
Ekumenická bohoslužba s Petrem Tureckým a Jiřím Sedlákem
(Českobratrská církev evangelická


neděle 14. října od 18:30 
Večerní program modliteb a chval s Petrem Wagnerem 
příležitost k modlitbě a ztišení s písněmi ekumenického výběru


neděle 21. října od 10:00
Bohoslužba slova s Jiřím Sedlákem 
(Církev československá husitská)


pondělí 22. října od 16:00
SLAVNOSTNÍ BOHOSLUŽBA 
DEN VZNIKU SAMOSTATNÉHO ČESKOSLOVENSKÉHO STÁTU 
(Církev československá husitská)


neděle 28. října od 10:00
Bohoslužba slova s Jiřím Sedlákem 
(Církev československá husitská)


neděle 28. října od 18:00
Koncert ke 100. výročí založení Československé republiky 
Program z děl Antonína Dvořáka a Josefa Suka - rodina Ericssonova
Pořádá Mnichovický Rynek ve spolupráci s městem Mnichovice 
a Církví Československou husitskou 
 Sám Bůh pokoje kéž vás cele posvětí a zachová vašeho ducha, duši i tělo zcela bez úhony až do příchodu našeho Pána Ježíše Krista.“ 
 ( 1.Tesalonickým 5,23 ) 


----------------------------------------------------------------------------------------

Kontakty:  
JUDr. Jiří Sedlák - jáhen a zmocněnec Diecézní rady, tel.: 608 243 766
Mgr. Petr Wagner - administrující farář, tel.: 608 066 406


----------------------------------------------------------------------------------------

 Jiří Sedlák pravidelně slouží bohoslužbu také v mnichovickém Domově pro seniory

----------------------------------------------------------------------------------------

sobota 1. září 2018

Program bohoslužeb a setkání v Husově sboru v září 2018


neděle 2. září od 10:00 
Společná bohoslužba v Čerčanech s Petrem Wagnerem 
Husova 280, 257 22 Čerčany 
(Církev československá husitská)


neděle 9. září od 17:00
Ekumenická bohoslužba s Petrem Tureckým a Jiřím Sedlákem
(Českobratrská církev evangelická


neděle 9. září od 19:00 
Večerní program modliteb a chval s Petrem Wagnerem 
příležitost k modlitbě a ztišení s písněmi ekumenického výběru


neděle 16. září od 10:00
Bohoslužba slova s Jiřím Sedlákem 
(Církev československá husitská)


neděle 23. září od 10:00
Bohoslužba slova s Jiřím Sedlákem 
(Církev československá husitská)


neděle 30. září od 10:00
Bohoslužba slova s Jiřím Sedlákem 
(Církev československá husitská)

Syn člověka nepřišel, aby si dal sloužit, ale aby sloužil a dal svůj život jako výkupné za mnohé.“ 
 ( Marek 10,45 ) 


----------------------------------------------------------------------------------------

Kontakty:  
JUDr. Jiří Sedlák - jáhen a zmocněnec Diecézní rady, tel.: 608 243 766
Mgr. Petr Wagner - administrující farář, tel.: 608 066 406


----------------------------------------------------------------------------------------

 Jiří Sedlák pravidelně slouží bohoslužbu také v mnichovickém Domově pro seniory

----------------------------------------------------------------------------------------


čtvrtek 2. srpna 2018

Program bohoslužeb a setkání v Husově sboru v srpnu 2018
neděle 5. srpna od 10:00 
Společná bohoslužba v Čerčanech s Petrem Wagnerem 
Husova 280, 257 22 Čerčany 
(Církev československá husitská)


neděle 12. srpna od 17:00
Ekumenická bohoslužba s Petrem Tureckým a Jiřím Sedlákem
(Českobratrská církev evangelická


neděle 12. srpna od 19:00 
Večerní program modliteb a chval
příležitost k modlitbě a ztišení s písněmi ekumenického výběru


neděle 19. srpna od 10:00
Bohoslužba slova s Jiřím Sedlákem 
(Církev československá husitská)


neděle 26. srpna od 10:00
Bohoslužba slova s Jiřím Sedlákem 
(Církev československá husitská)

Pomoc mi přichází od Hospodina, on učinil nebesa i zemi..“ 
 ( Žalm 121 ) 


----------------------------------------------------------------------------------------

Kontakty:  
JUDr. Jiří Sedlák - jáhen a zmocněnec Diecézní rady, tel.: 608 243 766
Mgr. Petr Wagner - administrující farář, tel.: 608 066 406


----------------------------------------------------------------------------------------

 Jiří Sedlák pravidelně slouží bohoslužbu také v mnichovickém Domově pro seniory

----------------------------------------------------------------------------------------

čtvrtek 28. června 2018

Program bohoslužeb a setkání v Husově sboru v červenci 2018neděle 1. července od 10:00 
Společná bohoslužba v Čerčanech s Petrem Wagnerem 
Husova 280, 257 22 Čerčany 
(Církev československá husitská)


pátek 6. července od 18:00
Slavnostní bohoslužba v Husově sboru u příležitosti výročí 
upálení mistra Jana Husa a 90 let od otevření našeho kostela. 
Po bohoslužbě bude následovat setkání u ohně na zahradě 
kostela.


pátek 6. července od 19:00
Posezení na zahradě Husova sboru s táborákem, špekáčky, dobrým pitím ...
Chvály i jiné písně, společenství až do soumraku.
Všichni jste srdečně zváni.
neděle 8. července od 17:00
Ekumenická bohoslužba s Petrem Tureckým 
a Jiřím Sedlákem
(Českobratrská církev evangelická

neděle 8. července od 19:00 
Večerní program modliteb a chval s Petrem Wagnerem 
příležitost k modlitbě a ztišení s písněmi ekumenického výběru
neděle 15. července od 10:00
Bohoslužba slova s Jiřím Sedlákem 
(Církev československá husitská)
neděle 22. července od 10:00
Bohoslužba se z důvodu dovolené faráře nekoná! 
 neděle 29. července od 10:00
Bohoslužba slova s Jiřím Sedlákem 
(Církev československá husitská)
Jsem ukřižován s Kristem; žiji tedy již ne já, ale žije ve mně Kristus.“  ( Ga 2,20 ) 


----------------------------------------------------------------------------------------

Kontakty:  
JUDr. Jiří Sedlák - jáhen a zmocněnec Diecézní rady, tel.: 608 243 766
Mgr. Petr Wagner - administrující farář, tel.: 608 066 406


----------------------------------------------------------------------------------------

 Jiří Sedlák pravidelně slouží bohoslužbu také v mnichovickém Domově pro seniory

----------------------------------------------------------------------------------------


pondělí 4. června 2018

Program bohoslužeb a setkání v Husově sboru v červnu 2018neděle 3. června od 10:00 
Společná bohoslužba v Čerčanech s Petrem Wagnerem 
Husova 280, 257 22 Čerčany 
(Církev československá husitská)


neděle 10. června od 10:00
Bohoslužba slova s Jiřím Sedlákem 
(Církev československá husitská)


neděle 10. června od 18:30 
Večerní program modliteb a chval s Petrem Wagnerem 
příležitost k modlitbě a ztišení s písněmi ekumenického výběru


neděle 17. června od 17:00 do 19:00
Celodenní výlet do Horních Dubenek 
Bohoslužba s Petrem Turecký
(Českobratrská církev evangelická


neděle 17. června od 14:00 
Přehrávky s Martou Marečkovou 


sobota 23. června od 10:00 do 18:00
Pouť na Sázavě  
(Církev československá husitská)


neděle 24. června od 17:00
Bohoslužba slova s Jiřím Sedlákem 
(Církev československá husitská)Hle, beránek Boží, který snímá chříchy světa.“ 
 ( Jan 1, 29 ) 


----------------------------------------------------------------------------------------

Kontakty:  
JUDr. Jiří Sedlák - jáhen a zmocněnec Diecézní rady, tel.: 608 243 766
Mgr. Petr Wagner - administrující farář, tel.: 608 066 406


----------------------------------------------------------------------------------------

 Jiří Sedlák pravidelně slouží bohoslužbu také v mnichovickém Domově pro seniory

----------------------------------------------------------------------------------------úterý 1. května 2018

Program bohoslužeb a setkání v Husově sboru v květnu 2018
neděle 6. května od 10:00 
Společná bohoslužba v Čerčanech s Petrem Wagnerem 
Husova 280, 257 22 Čerčany 
(Církev československá husitská)


neděle 13. května od 17:00
Ekumenická bohoslužba s Petrem Tureckým a Jiřím Sedlákem
(Českobratrská církev evangelická


neděle 13. května od 19:00 
Večerní program modliteb a chval
příležitost k modlitbě a ztišení s písněmi ekumenického výběru


neděle 20. května od 10:00
Bohoslužba slova s Jiřím Sedlákem 
(Církev československá husitská)


pátek 25. května od 18:00 do 21:00
NOC KOSTELŮ
(Církev československá husitská)


neděle 27. května od 10:00
Bohoslužba slova s Jiřím Sedlákem 
(Církev československá husitská)

Hospodin se dívá z nebe, vidí všechny lidské syny, ze svého pevného trůnu shlíží na všechny, kdo obývají zemi. On utvořil srdce každého z nich, on též rozumí všem jejich skutkům.“ 
 ( Žal. 33, 13-16 ) 


----------------------------------------------------------------------------------------

Kontakty:  
JUDr. Jiří Sedlák - jáhen a zmocněnec Diecézní rady, tel.: 608 243 766
Mgr. Petr Wagner - administrující farář, tel.: 608 066 406


----------------------------------------------------------------------------------------

 Jiří Sedlák pravidelně slouží bohoslužbu také v mnichovickém Domově pro seniory

----------------------------------------------------------------------------------------


pátek 30. března 2018

Koncert Sukova komorního sboru

 


Dovolujeme si Vás pozvat na jarní koncert 

SUKOVA KOMORNÍHO SBORU 


Ženský komorní sbor 
Helena Sochová – sbormistr 
Oldřich Kalina – housle 
Lucie Malá a Alena Vašáková - sóla   

Zazní skladby z doby renesance, lidové písně v úpravě O. Máchy 
a V. Petrova, dále díla B. Martinů, P. Ebena a dalších autorů … 


Neděle 15. dubna od 16 hod.

Husův sbor v Mnichovicích  Vstupné dobrovolné 

Za podpory města Mnichovice a ve spolupráci s CČSH 
pořádá Mnichovický Rynek