sobota 2. února 2019

Program bohoslužeb a setkání v Husově sboru v únoru 2019


neděle 3. února od 10:00 
Bohoslužba slova s Jiřím Sedlákem 
(Církev československá husitská)neděle 10. února od 10:00
Bohoslužba slova s Jiřím Sedlákem  neděle 17. února od 17:00
Ekumenická bohoslužba s Petrem Wagnerem a Jiřím Sedlákem


neděle 17. února od 18:30
Večerní program modliteb a chval s Petrem Wagnerem 
příležitost k modlitbě a ztišení s písněmi ekumenického výběru neděle 24. února od 10:00
Bohoslužba slova s Jiřím Sedlákem 
(Církev československá husitská)


„Spravedlivého i zlého Bůh přivede na soud; tam přijde čas na každý skutek i úmysl.“ 
 ( Kazatel 3,17 ) 


----------------------------------------------------------------------------------------

Kontakty:  
JUDr. Jiří Sedlák - jáhen a zmocněnec Diecézní rady, tel.: 608 243 766
Mgr. Petr Wagner - administrující farář, tel.: 608 066 406


----------------------------------------------------------------------------------------

 Jiří Sedlák pravidelně slouží bohoslužbu také v mnichovickém Domově pro seniory

----------------------------------------------------------------------------------------

pátek 28. prosince 2018

Program bohoslužeb a setkání v Husově sboru v lednu 2019


neděle 6. ledna od 10:00 
Bohoslužba slova s Jiřím Sedlákem 
(Církev československá husitská)neděle 13. ledna od 9:00
Bohoslužba slova s Jiřím Sedlákem - Praha Vinohrady neděle 20. ledna od 17:00
Ekumenická bohoslužba s Petrem Tureckým a Jiřím Sedlákem


neděle 20. ledna od 18:30
Večerní program modliteb a chval s Petrem Wagnerem 
příležitost k modlitbě a ztišení s písněmi ekumenického výběru 

 

neděle 27. ledna od 10:00
Bohoslužba slova s Jiřím Sedlákem 
(Církev československá husitská)


Sám Bůh pokoje kéž vás cele posvětí a zachová vašeho ducha, duši i tělo zcela bez úhony až do příchodu našeho Pána Ježíše Krista.“ 
 ( 1.Tesalonickým 5,23 ) 


----------------------------------------------------------------------------------------

Kontakty:  
JUDr. Jiří Sedlák - jáhen a zmocněnec Diecézní rady, tel.: 608 243 766
Mgr. Petr Wagner - administrující farář, tel.: 608 066 406


----------------------------------------------------------------------------------------

 Jiří Sedlák pravidelně slouží bohoslužbu také v mnichovickém Domově pro seniory

----------------------------------------------------------------------------------------

pondělí 26. listopadu 2018

Program bohoslužeb a setkání v Husově sboru v prosinci 2018


neděle 2. prosince od 10:00
Bohoslužba slova s Jiřím Sedlákem - 1. Advent 
(Církev československá husitská)


neděle 2. prosince od 19:00
Koncert Mammas and Mammas - více zde
vstupné dobrovolné
 

neděle 9. prosince od 17:00
Adventní koncert - komorní smíšený sbor - Gaudium Cantorum
vstupné dobrovolné 


neděle 9. prosince od 18:30 
Večerní program modliteb a chval s Petrem Wagnerem 
příležitost k modlitbě a ztišení s písněmi ekumenického výběru


neděle 16. prosince od 10:00
Bohoslužba slova s Jiřím Sedlákem ve Voticích - 3. Advent 
(Církev československá husitská)


neděle 16. prosince od 14:00
Přehrávky - Marta Marečková 


neděle 23. prosince od 10:00
Bohoslužba slova s Jiřím Sedlákem - 4. Advent 
(Církev československá husitská)


pondělí 24. prosince od 11:00 do 14:000
Občerstvení na Štědrý den v Husově sboru 


- horký čaj, svařené víno, guláš - vše zdarma, všichni jsou zváni 
(Církev československá husitská)


pondělí 24. prosince od 22:00
Půlnoční pobožnost s Jiřím Sedlákem 
(Církev československá husitská)


neděle 30. prosince od 10:00
Bohoslužba slova s Jiřím Sedlákem 
(Církev československá husitská)

Já jsem ta cesta pravda i život. Nikdo nepříchází k Otci než skrze mne.“ 
 ( Jan 14,6 ) 


----------------------------------------------------------------------------------------

Kontakty:  
JUDr. Jiří Sedlák - jáhen a zmocněnec Diecézní rady, tel.: 608 243 766
Mgr. Petr Wagner - administrující farář, tel.: 608 066 406


----------------------------------------------------------------------------------------

 Jiří Sedlák pravidelně slouží bohoslužbu také v mnichovickém Domově pro seniory

----------------------------------------------------------------------------------------pondělí 29. října 2018

Program bohoslužeb a setkání v Husově sboru v listopadu 2018

neděle 4. listopadu od 10:00
Bohoslužba slova s Jiřím Sedlákem - Dušičky  
(Církev československá husitská)


neděle 11. listopadu od 17:00
Ekumenická bohoslužba s Petrem Tureckým a Jiřím Sedlákem
(Českobratrská církev evangelická


neděle 11. listopadu od 18:30 
Večerní program modliteb a chval s Petrem Wagnerem 
příležitost k modlitbě a ztišení s písněmi ekumenického výběru


sobota 17. listopadu od 17:30
Klavírní koncert vážné hudby v podání dua Lenky Mašindové a Petra Marečka, společně s vystoupením uhříněveského ženského sboru AKORDUM  - vstup volnýneděle 18. listopadu od 10:00
Bohoslužba slova s Jiřím Sedlákem 
(Církev československá husitská)


neděle 25. listopadu od 17:00
Bohoslužba studentů HTF UK  - v modlitebně 
(Církev československá husitská)


neděle 25. listopadu od 18:30
Čtené divadlo studentů HTF UK - vstup volný 
(Církev československá husitská)
Ať je vám vzdálena všechna tvrdost, zloba, hněv, křik, utrhání a s tím i každá špatnost; buďte k sobě navzájem laskaví, milosrdní, odpouštějte si navzájem, jako Bůh v Kristu odpustil nám.“ 
 ( Ef 4,31-32 ) 


----------------------------------------------------------------------------------------

Kontakty:  
JUDr. Jiří Sedlák - jáhen a zmocněnec Diecézní rady, tel.: 608 243 766
Mgr. Petr Wagner - administrující farář, tel.: 608 066 406


----------------------------------------------------------------------------------------

 Jiří Sedlák pravidelně slouží bohoslužbu také v mnichovickém Domově pro seniory

----------------------------------------------------------------------------------------

úterý 2. října 2018

Program bohoslužeb a setkání v Husově sboru v říjnu 2018


neděle 7. října od 10:00 
Společná bohoslužba v Čerčanech s Petrem Wagnerem 
Husova 280, 257 22 Čerčany 
(Církev československá husitská)


neděle 14. října od 17:00
Ekumenická bohoslužba s Petrem Tureckým a Jiřím Sedlákem
(Českobratrská církev evangelická


neděle 14. října od 18:30 
Večerní program modliteb a chval s Petrem Wagnerem 
příležitost k modlitbě a ztišení s písněmi ekumenického výběru


neděle 21. října od 10:00
Bohoslužba slova s Jiřím Sedlákem 
(Církev československá husitská)


pondělí 22. října od 16:00
SLAVNOSTNÍ BOHOSLUŽBA 
DEN VZNIKU SAMOSTATNÉHO ČESKOSLOVENSKÉHO STÁTU 
(Církev československá husitská)


neděle 28. října od 10:00
Bohoslužba slova s Jiřím Sedlákem 
(Církev československá husitská)


neděle 28. října od 18:00
Koncert ke 100. výročí založení Československé republiky 
Program z děl Antonína Dvořáka a Josefa Suka - rodina Ericssonova
Pořádá Mnichovický Rynek ve spolupráci s městem Mnichovice 
a Církví Československou husitskou 
 
středa 31. října od 19:00
Vernisáž výstavy Věry Takátsové 

Sám Bůh pokoje kéž vás cele posvětí a zachová vašeho ducha, duši i tělo zcela bez úhony až do příchodu našeho Pána Ježíše Krista.“ 
 ( 1.Tesalonickým 5,23 ) 


----------------------------------------------------------------------------------------

Kontakty:  
JUDr. Jiří Sedlák - jáhen a zmocněnec Diecézní rady, tel.: 608 243 766
Mgr. Petr Wagner - administrující farář, tel.: 608 066 406


----------------------------------------------------------------------------------------

 Jiří Sedlák pravidelně slouží bohoslužbu také v mnichovickém Domově pro seniory

----------------------------------------------------------------------------------------

sobota 1. září 2018

Program bohoslužeb a setkání v Husově sboru v září 2018


neděle 2. září od 10:00 
Společná bohoslužba v Čerčanech s Petrem Wagnerem 
Husova 280, 257 22 Čerčany 
(Církev československá husitská)


neděle 9. září od 17:00
Ekumenická bohoslužba s Petrem Tureckým a Jiřím Sedlákem
(Českobratrská církev evangelická


neděle 9. září od 19:00 
Večerní program modliteb a chval s Petrem Wagnerem 
příležitost k modlitbě a ztišení s písněmi ekumenického výběru


neděle 16. září od 10:00
Bohoslužba slova s Jiřím Sedlákem 
(Církev československá husitská)


neděle 23. září od 10:00
Bohoslužba slova s Jiřím Sedlákem 
(Církev československá husitská)


neděle 30. září od 10:00
Bohoslužba slova s Jiřím Sedlákem 
(Církev československá husitská)

Syn člověka nepřišel, aby si dal sloužit, ale aby sloužil a dal svůj život jako výkupné za mnohé.“ 
 ( Marek 10,45 ) 


----------------------------------------------------------------------------------------

Kontakty:  
JUDr. Jiří Sedlák - jáhen a zmocněnec Diecézní rady, tel.: 608 243 766
Mgr. Petr Wagner - administrující farář, tel.: 608 066 406


----------------------------------------------------------------------------------------

 Jiří Sedlák pravidelně slouží bohoslužbu také v mnichovickém Domově pro seniory

----------------------------------------------------------------------------------------


čtvrtek 2. srpna 2018

Program bohoslužeb a setkání v Husově sboru v srpnu 2018
neděle 5. srpna od 10:00 
Společná bohoslužba v Čerčanech s Petrem Wagnerem 
Husova 280, 257 22 Čerčany 
(Církev československá husitská)


neděle 12. srpna od 17:00
Ekumenická bohoslužba s Petrem Tureckým a Jiřím Sedlákem
(Českobratrská církev evangelická


neděle 12. srpna od 19:00 
Večerní program modliteb a chval
příležitost k modlitbě a ztišení s písněmi ekumenického výběru


neděle 19. srpna od 10:00
Bohoslužba slova s Jiřím Sedlákem 
(Církev československá husitská)


neděle 26. srpna od 10:00
Bohoslužba slova s Jiřím Sedlákem 
(Církev československá husitská)

Pomoc mi přichází od Hospodina, on učinil nebesa i zemi..“ 
 ( Žalm 121 ) 


----------------------------------------------------------------------------------------

Kontakty:  
JUDr. Jiří Sedlák - jáhen a zmocněnec Diecézní rady, tel.: 608 243 766
Mgr. Petr Wagner - administrující farář, tel.: 608 066 406


----------------------------------------------------------------------------------------

 Jiří Sedlák pravidelně slouží bohoslužbu také v mnichovickém Domově pro seniory

----------------------------------------------------------------------------------------