neděle 2. října 2022

Setkání s poezií 6.10.2002

 
 
 
 
 
 

 

ČTVRTEK 6. ŘÍJNA 2022 V 18:00 

 

SETKÁNÍ S POEZIÍ 


Husův Sbor Mnichovice, Pražská 352 

Svoji tvorbu vám při autorském čtení představí Tomas Pavlik a Jana Servusová. Číst se bude například ze sbírky Cesta od Eurydíké, která vyšla Tomášovi v Praze v roce 2021 a jejíž obsah vznikal v letech 2017 až 2020 právě v Mnichovicích. Jana představí ukázky ze své tvorby posledních let. Určitě je na co se těšit.
  

pátek 3. června 2022

Program bohoslužeb a setkání v Husově sboru v červnu 2022


 

neděle 5. června od 10:00
Bohoslužba slova s Jiřím Sedlákem 
(Církev československá husitská)

 
pátek 10. června od 18:00
Noc kostelů 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
neděle 12. června od 17:00
Ekumenická bohoslužba 
 
neděle 12. června od 18:30
Večerní program modliteb a chval s Petrem Wagnerem 
příležitost k modlitbě a ztišení s písněmi ekumenického výběru 

 
 
neděle 19. června od 10:00 
Bohoslužba slova s Jiřím Sedlákem 
(Církev československá husitská)

 
 
neděle 26. června od 10:00
Bohoslužba slova s Jiřím Sedlákem 
(Církev československá husitská)
 
 
 
pátek 1. července od 17:30
Táborák v zahradě Husova sboru 
 

 


neděle 3. července od 18:00
Chvály v Husově sboru


„Člověk, který doufá v Boha a spoléhá se na něj, je jako strom, který zapustil své kořeny u vody.“ 

                                                                            (Jeremiáš 17)
 


----------------------------------------------------------------------------------------

Kontakty:  
JUDr. Jiří Sedlák - jáhen a zmocněnec Diecézní rady, tel.: 608 243 766
Mgr. Petr Wagner - administrující farář, tel.: 608 066 406


----------------------------------------------------------------------------------------

 Jiří Sedlák pravidelně slouží bohoslužbu také v mnichovickém Domově pro seniory

----------------------------------------------------------------------------------------

 

 

neděle 3. dubna 2022

Program bohoslužeb a setkání v Husově sboru v květnu 2022

 

neděle 1. května od 10:00
Bohoslužba slova s Jiřím Sedlákem 
(Církev československá husitská)

 
 
neděle 8. května od 17:00
Ekumenická bohoslužba 
 
neděle 8. května od 18:30
Večerní program modliteb a chval s Petrem Wagnerem 
příležitost k modlitbě a ztišení s písněmi ekumenického výběru 

 
 
neděle 15. května od 10:00 
Bohoslužba slova s Jiřím Sedlákem 
(Církev československá husitská)

 
 
neděle 22. května od 10:00
Bohoslužba slova s Jiřím Sedlákem 
(Církev československá husitská)
 
 
 
neděle 29. května od 10:00
Bohoslužba slova s Jiřím Sedlákem 
(Církev československá husitská)

 „Lépe je dvěma nežli samotnému; jejich námaha má štědrou odměnu.“ 

                                                                            (Kazatel 4,9)
 


----------------------------------------------------------------------------------------

Kontakty:  
JUDr. Jiří Sedlák - jáhen a zmocněnec Diecézní rady, tel.: 608 243 766
Mgr. Petr Wagner - administrující farář, tel.: 608 066 406


----------------------------------------------------------------------------------------

 Jiří Sedlák pravidelně slouží bohoslužbu také v mnichovickém Domově pro seniory

----------------------------------------------------------------------------------------

 

 

Program bohoslužeb a setkání v Husově sboru v dubnu 2022

 

neděle 3. dubna od 10:00
Bohoslužba slova s Jiřím Sedlákem 
(Církev československá husitská)

 
 
neděle 10. dubna od 17:00
Ekumenická bohoslužba 
 
neděle 10. dubna od 18:30
Večerní program modliteb a chval s Petrem Wagnerem 
příležitost k modlitbě a ztišení s písněmi ekumenického výběru 

 
 
neděle 17. dubna od 10:00 
Bohoslužba slova s Jiřím Sedlákem 
(Církev československá husitská)

 
 
neděle 24. dubna od 10:00
Bohoslužba slova s Jiřím Sedlákem 
(Církev československá husitská)
 
 
 

 „Proste a bude vám dáno, hledejte a naleznete, tlučte a bude vám otevřeno.“ 

                                                                            (Matouš 7,8)
 


----------------------------------------------------------------------------------------

Kontakty:  
JUDr. Jiří Sedlák - jáhen a zmocněnec Diecézní rady, tel.: 608 243 766
Mgr. Petr Wagner - administrující farář, tel.: 608 066 406


----------------------------------------------------------------------------------------

 Jiří Sedlák pravidelně slouží bohoslužbu také v mnichovickém Domově pro seniory

----------------------------------------------------------------------------------------

 

 

Program bohoslužeb a setkání v Husově sboru v březnu 2022

 

neděle 6. března od 10:00
Bohoslužba slova s Jiřím Sedlákem 
(Církev československá husitská)

 
 
neděle 13. března od 17:00
Ekumenická bohoslužba 
 
neděle 13. března od 18:30
Večerní program modliteb a chval s Petrem Wagnerem 
příležitost k modlitbě a ztišení s písněmi ekumenického výběru 

 
 
neděle 20. března od 10:00 
Bohoslužba slova s Jiřím Sedlákem 
(Církev československá husitská)

 
 
neděle 27. března od 10:00
Bohoslužba slova s Jiřím Sedlákem 
(Církev československá husitská)
 
 
 

 „Jestliže pak budeme vyznávat hříchy své, věrný je Bůh a spravedlivý, aby nám odpustil hříchy, a očistil nás od všeliké nepravosti.“ 

                                                                            (1. Janova 1,9)
 


----------------------------------------------------------------------------------------

Kontakty:  
JUDr. Jiří Sedlák - jáhen a zmocněnec Diecézní rady, tel.: 608 243 766
Mgr. Petr Wagner - administrující farář, tel.: 608 066 406


----------------------------------------------------------------------------------------

 Jiří Sedlák pravidelně slouží bohoslužbu také v mnichovickém Domově pro seniory

----------------------------------------------------------------------------------------

 

 

 

sobota 5. února 2022

Program bohoslužeb a setkání v Husově sboru v únoru 2022

 

neděle 6. února od 10:00
Bohoslužba slova s Jiřím Sedlákem 
(Církev československá husitská)

 
 
neděle 13. února od 17:00
Ekumenická bohoslužba 
 
neděle 13. února od 18:30
Večerní program modliteb a chval s Petrem Wagnerem 
příležitost k modlitbě a ztišení s písněmi ekumenického výběru 

 
 
neděle 20. února od 10:00 
Bohoslužba slova s Jiřím Sedlákem 
(Církev československá husitská)

 
 
neděle 27. února od 10:00
Bohoslužba slova s Jiřím Sedlákem 
(Církev československá husitská)
 
 
 

 „Byly to však naše nemoci, jež nesl, naše bolesti na sebe vzal, ale domnívali jsme se, že je raněn, ubit od Boha a pokořen. Jenže on byl proklán pro naši nevěrnost, zmučen pro naši nepravost. Trestání snášel pro náš pokoj, jeho jizvami jsme uzdraveni. Všichni jsme bloudili jako ovce, každý z nás se dal svou cestou, jej však Hospodin postihl pro nepravost nás všech.“ 

                                                                            (Izajáš 53, 4-6)
 


----------------------------------------------------------------------------------------

Kontakty:  
JUDr. Jiří Sedlák - jáhen a zmocněnec Diecézní rady, tel.: 608 243 766
Mgr. Petr Wagner - administrující farář, tel.: 608 066 406


----------------------------------------------------------------------------------------

 Jiří Sedlák pravidelně slouží bohoslužbu také v mnichovickém Domově pro seniory

----------------------------------------------------------------------------------------

 

 

 

Program bohoslužeb a setkání v Husově sboru v lednu 2022

 

neděle 2. ledna od 10:00
Bohoslužba slova s Jiřím Sedlákem 
(Církev československá husitská)

 
 
neděle 9. ledna od 17:00
Ekumenická bohoslužba 
 
neděle 9. ledna od 18:30
Večerní program modliteb a chval s Petrem Wagnerem 
příležitost k modlitbě a ztišení s písněmi ekumenického výběru 

 
 
neděle 16. ledna od 10:00 
Bohoslužba slova s Jiřím Sedlákem 
(Církev československá husitská)

 
 
neděle 23. ledna od 10:00
Bohoslužba slova s Jiřím Sedlákem 
(Církev československá husitská)
 
 
 
neděle 30. ledna od 10:00
Bohoslužba slova s Jiřím Sedlákem 
(Církev československá husitská)  
 
 

„Sám Bůh pokoje kéž vás cele posvětí a zachová vašeho ducha, duši i tělo zcela bez úhony až do příchodu našeho Pána Ježíše Krista.“  (1.Tesalonickým 5,23)
 


----------------------------------------------------------------------------------------

Kontakty:  
JUDr. Jiří Sedlák - jáhen a zmocněnec Diecézní rady, tel.: 608 243 766
Mgr. Petr Wagner - administrující farář, tel.: 608 066 406


----------------------------------------------------------------------------------------

 Jiří Sedlák pravidelně slouží bohoslužbu také v mnichovickém Domově pro seniory

----------------------------------------------------------------------------------------