středa 28. prosince 2016

Program bohoslužeb a setkání v Husově sboru v lednu 2017


 
neděle 1. ledna Nový rok od 17:00 
Koledy v podání zpěváků z Mnichovic a okolí 
pod vedením Josefa Zíchy, přijďte si do 
Husova sboru zazpívat či se zaposlouchat


neděle 8. ledna od 17:00
Bohoslužba slova s Jiřím Sedlákem 


neděle 15. ledna od 17:00
Ekumenická bohoslužba 
s Petrem Tureckým a Jiřím Sedlákem


neděle 22. ledna od 17:00
Bohoslužba slova s Jiřím Sedlákem 


neděle 29. ledna od 17:00
Bohoslužba slova s Jiřím Sedlákem  

Sám Bůh pokoje kéž vás cele posvětí a zachová vašeho ducha, duši i tělo zcela bez úhony až do příchodu našeho Pána Ježíše Krista.“  ( 1.Tesalonickým 5,23 )
 


----------------------------------------------------------------------------------------

Kontakty:  
JUDr. Jiří Sedlák - kazatel, tel.: 608 243 766
Jan Boček - předseda rady starších, tel.: 731 618 693
Mgr. Petr Wagner - administrující farář, tel.: 608 066 406


----------------------------------------------------------------------------------------

 Jiří Sedlák pravidelně slouží bohoslužbu také v mnichovickém Domově pro seniory

----------------------------------------------------------------------------------------


Žádné komentáře:

Okomentovat