středa 3. ledna 2018

Program bohoslužeb a setkání v Husově sboru v lednu 2018pondělí 1. ledna od 17:00 
Vánoční koledy pod vedením Josefa Zíchy zazpívají zpěváci z Mnichovic a okolí 


Ve dnech od 2. ledna do 21. ledna se bohoslužby nekonají 
 z důvodu dovolené faráře


neděle 28. ledna od 10:00
Bohoslužba slova s Jiřím Sedlákem Spravedlivého i zlého Bůh přivede na soud; tam přijde čas na každý skutek i úmysl “ 
 ( Kazatel 3,17  ) 


----------------------------------------------------------------------------------------

Kontakty:  
JUDr. Jiří Sedlák - jáhen a zmocněnec Diecézní rady, tel.: 608 243 766
Mgr. Petr Wagner - administrující farář, tel.: 608 066 406


----------------------------------------------------------------------------------------

 Jiří Sedlák pravidelně slouží bohoslužbu také v mnichovickém Domově pro seniory

----------------------------------------------------------------------------------------

Žádné komentáře:

Okomentovat