úterý 1. května 2018

Program bohoslužeb a setkání v Husově sboru v květnu 2018
neděle 6. května od 10:00 
Společná bohoslužba v Čerčanech s Petrem Wagnerem 
Husova 280, 257 22 Čerčany 
(Církev československá husitská)


neděle 13. května od 17:00
Ekumenická bohoslužba s Petrem Tureckým a Jiřím Sedlákem
(Českobratrská církev evangelická


neděle 13. května od 19:00 
Večerní program modliteb a chval
příležitost k modlitbě a ztišení s písněmi ekumenického výběru


neděle 20. května od 10:00
Bohoslužba slova s Jiřím Sedlákem 
(Církev československá husitská)


pátek 25. května od 18:00 do 21:00
NOC KOSTELŮ
(Církev československá husitská)


neděle 27. května od 10:00
Bohoslužba slova s Jiřím Sedlákem 
(Církev československá husitská)

Hospodin se dívá z nebe, vidí všechny lidské syny, ze svého pevného trůnu shlíží na všechny, kdo obývají zemi. On utvořil srdce každého z nich, on též rozumí všem jejich skutkům.“ 
 ( Žal. 33, 13-16 ) 


----------------------------------------------------------------------------------------

Kontakty:  
JUDr. Jiří Sedlák - jáhen a zmocněnec Diecézní rady, tel.: 608 243 766
Mgr. Petr Wagner - administrující farář, tel.: 608 066 406


----------------------------------------------------------------------------------------

 Jiří Sedlák pravidelně slouží bohoslužbu také v mnichovickém Domově pro seniory

----------------------------------------------------------------------------------------


Žádné komentáře:

Okomentovat