středa 15. ledna 2020

Program bohoslužeb a setkání v Husově sboru v lednu 2020neděle 5. ledna od 10:00  
Bohoslužba slova s Jiřím Sedlákem 
(Církev československá husitská)


neděle 12. ledna od 17:00
Ekumenická bohoslužba 

neděle 12. ledna od 18:30
Večerní program modliteb a chval s Petrem Wagnerem 
příležitost k modlitbě a ztišení s písněmi ekumenického výběru 


neděle 19. ledna od 10:00
Bohoslužba slova s Jiřím Sedlákem 
(Církev československá husitská)


neděle 26. ledna od 10:00
Z důvodu dovolené se bohoslužba nekoná   


Sám Bůh pokoje kéž vás cele posvětí a zachová vašeho ducha, duši i tělo zcela bez úhony až do příchodu našeho Pána Ježíše Krista.“   (1.Tesalonickým 5,23) 


----------------------------------------------------------------------------------------

Kontakty:  
JUDr. Jiří Sedlák - jáhen a zmocněnec Diecézní rady, tel.: 608 243 766
Mgr. Petr Wagner - administrující farář, tel.: 608 066 406


----------------------------------------------------------------------------------------

 Jiří Sedlák pravidelně slouží bohoslužbu také v mnichovickém Domově pro seniory

----------------------------------------------------------------------------------------

Žádné komentáře:

Okomentovat