čtvrtek 29. června 2017

Program bohoslužeb a setkání v Husově sboru v červenci 2017


neděle 2. července od 10:00 
Společná bohoslužba v Čerčanech s Petrem Wagnerem 
Husova 280, 257 22 Čerčany 
(Církev československá husitská)

čtvrtek 6. července od 18:00 
Setkání u ohně v zahradě mnichovického Husova sboru

neděle 9. července od 10:00
Bohoslužba slova s Jiřím Sedlákem 
(Církev československá husitská)

neděle 16. července od 10:00
Bohoslužba se z důvodu dovolené faráře nekoná! 
(Církev československá husitská)

neděle 23. července od 10:00
Bohoslužba slova s Jiřím Sedlákem 
(Církev československá husitská)

neděle 30. července od 10:00
Bohoslužba slova s Jiřím Sedlákem 
(Církev československá husitská)

neděle 30. července od 18:30 
Večerní program modliteb a chval s Petrem Wagnerem
příležitost k modlitbě a ztišení s písněmi ekumenického výběru 

„Vstupte do jeho bran s díkůvzdáním, do nádvoří jeho s chvalozpěvem! Vzdávejte mu chválu, dobrořečte jeho jménu, neboť Hospodin je dobrý, jeho milosrdenství je věčné, jeho věrnost do všech pokolení!“ 
 (Žalm 100) 
----------------------------------------------------------------------------------------

Kontakty:  
JUDr. Jiří Sedlák - kazatel, tel.: 608 243 766
Jan Boček - předseda rady starších, tel.: 731 618 693
Mgr. Petr Wagner - administrující farář, tel.: 608 066 406


----------------------------------------------------------------------------------------

 Jiří Sedlák pravidelně slouží bohoslužbu také v mnichovickém Domově pro seniory

----------------------------------------------------------------------------------------


Žádné komentáře:

Okomentovat