čtvrtek 3. srpna 2017

Program bohoslužeb a setkání v Husově sboru v srpnu 2017


neděle 6. srpna od 10:00 
Společná bohoslužba v Čerčanech s Petrem Wagnerem 
Husova 280, 257 22 Čerčany 
(Církev československá husitská)

neděle 13. srpna od 10:00
Bohoslužba slova s Jiřím Sedlákem 
(Církev československá husitská)

neděle 20. srpna od 17:00
Ekumenická bohoslužba s Petrem Tureckým a Jiřím Sedlákem
neděle 27. srpna od 10:00
Bohoslužba slova s Jiřím Sedlákem 
(Církev československá husitská)

neděle 27. srpna od 18:30 
Večerní program modliteb a chval s Petrem Wagnerem
příležitost k modlitbě a ztišení s písněmi ekumenického výběru Pomoc mi přichází od Hospodina, on učinil nebesa i zemi.“ 
 ( Žalm 121 ) 
----------------------------------------------------------------------------------------

Kontakty:  
JUDr. Jiří Sedlák - kazatel, tel.: 608 243 766
Jan Boček - předseda rady starších, tel.: 731 618 693
Mgr. Petr Wagner - administrující farář, tel.: 608 066 406


----------------------------------------------------------------------------------------

 Jiří Sedlák pravidelně slouží bohoslužbu také v mnichovickém Domově pro seniory

----------------------------------------------------------------------------------------


Žádné komentáře:

Okomentovat