sobota 1. září 2018

Program bohoslužeb a setkání v Husově sboru v září 2018


neděle 2. září od 10:00 
Společná bohoslužba v Čerčanech s Petrem Wagnerem 
Husova 280, 257 22 Čerčany 
(Církev československá husitská)


neděle 9. září od 17:00
Ekumenická bohoslužba s Petrem Tureckým a Jiřím Sedlákem
(Českobratrská církev evangelická


neděle 9. září od 19:00 
Večerní program modliteb a chval s Petrem Wagnerem 
příležitost k modlitbě a ztišení s písněmi ekumenického výběru


neděle 16. září od 10:00
Bohoslužba slova s Jiřím Sedlákem 
(Církev československá husitská)


neděle 23. září od 10:00
Bohoslužba slova s Jiřím Sedlákem 
(Církev československá husitská)


neděle 30. září od 10:00
Bohoslužba slova s Jiřím Sedlákem 
(Církev československá husitská)

Syn člověka nepřišel, aby si dal sloužit, ale aby sloužil a dal svůj život jako výkupné za mnohé.“ 
 ( Marek 10,45 ) 


----------------------------------------------------------------------------------------

Kontakty:  
JUDr. Jiří Sedlák - jáhen a zmocněnec Diecézní rady, tel.: 608 243 766
Mgr. Petr Wagner - administrující farář, tel.: 608 066 406


----------------------------------------------------------------------------------------

 Jiří Sedlák pravidelně slouží bohoslužbu také v mnichovickém Domově pro seniory

----------------------------------------------------------------------------------------


Žádné komentáře:

Okomentovat