úterý 2. října 2018

Program bohoslužeb a setkání v Husově sboru v říjnu 2018


neděle 7. října od 10:00 
Společná bohoslužba v Čerčanech s Petrem Wagnerem 
Husova 280, 257 22 Čerčany 
(Církev československá husitská)


neděle 14. října od 17:00
Ekumenická bohoslužba s Petrem Tureckým a Jiřím Sedlákem
(Českobratrská církev evangelická


neděle 14. října od 18:30 
Večerní program modliteb a chval s Petrem Wagnerem 
příležitost k modlitbě a ztišení s písněmi ekumenického výběru


neděle 21. října od 10:00
Bohoslužba slova s Jiřím Sedlákem 
(Církev československá husitská)


pondělí 22. října od 16:00
SLAVNOSTNÍ BOHOSLUŽBA 
DEN VZNIKU SAMOSTATNÉHO ČESKOSLOVENSKÉHO STÁTU 
(Církev československá husitská)


neděle 28. října od 10:00
Bohoslužba slova s Jiřím Sedlákem 
(Církev československá husitská)


neděle 28. října od 18:00
Koncert ke 100. výročí založení Československé republiky 
Program z děl Antonína Dvořáka a Josefa Suka - rodina Ericssonova
Pořádá Mnichovický Rynek ve spolupráci s městem Mnichovice 
a Církví Československou husitskou 
 
středa 31. října od 19:00
Vernisáž výstavy Věry Takátsové 

Sám Bůh pokoje kéž vás cele posvětí a zachová vašeho ducha, duši i tělo zcela bez úhony až do příchodu našeho Pána Ježíše Krista.“ 
 ( 1.Tesalonickým 5,23 ) 


----------------------------------------------------------------------------------------

Kontakty:  
JUDr. Jiří Sedlák - jáhen a zmocněnec Diecézní rady, tel.: 608 243 766
Mgr. Petr Wagner - administrující farář, tel.: 608 066 406


----------------------------------------------------------------------------------------

 Jiří Sedlák pravidelně slouží bohoslužbu také v mnichovickém Domově pro seniory

----------------------------------------------------------------------------------------

Žádné komentáře:

Okomentovat